MBC Drama Channel - Piano

Director: Alexander Grinke
Set Design: Katja Severin
Special Effects: Wolfrik Fischer
DoP: René Richter
Weisscam Operators: Johannes Knaupp & Frank Pelak
Filmed with: WEISSCAM HS-2